Техническа консултация

Повредите и дефектите в конструкциите могат да бъдат както видими, така и скрити. Бързото реагиране и отстраняването им ще удължи експлоатационния срок (живот) на сградите, ще запази техният естетически вид и ще гарантира безопасността на техните ползватели.
Арес Инженеринг извършва огледи и консултации при:

  • избор на подходяща хидроизолационна система
  • отстраняване на течове в подземни нива
  • необходимост от укрепване на конструктивни елементи
  • избор на защитно покритие на елементи