Инжекционни системи за спиране на течове

АРЕС Инженеринг е специализирана фирма за отстраняване на течове в подземни съоръжения. Многообразието от течове изисква правилен избор на инжекционна система. Базирайки се на натрупания двайсетгодишен опит, бихме могли да препоръчаме най-подходящия инженерен подход за разрешаване на всеки един от следните проблеми:

 • теч през пукнатини в бетона
 • теч при работни фуги – „плоча-стена“ или прекъсване на бетониране
 • теч при дилатационни фуги
 • точкови течове – отвори от шпилки, клепета
 • течове под високо налягане
 • преминаване на тръби/воронки/кабели
 • капилярна влага по стени

Използваните материали и технологии са:

 • завесно, площно инжектиране с акрилни смоли
 • полиуретанови смоли
 • епоксидни смоли
 • микроцименти
 • термографско заснемане