Карбонови системи за усилване на бетонови елементи

Усилване посредством карбонови системи се прилага при нарушено бетоново покритие, грешки при проектиране и изпълнение, смяна предназначението на конструктивните елементи, допълнително натоварване, отвори в конструктивни елементи. Целта е да се възстанови конструкцията до нейното първоначално състояние на експлоатационна надеждност или да се предпази от по-нататъшно разрушение.

От 2003г. Арес Инженеринг проектира и изпълнява обекти, свързани с усилване и възстановяване на:

 • Носещи конструктивни елементи:
  • плочи
  • греди
  • колони
 • нарушено бетоново сечение
 • новопроектирани отвори в плочи
 • зидани конструкции
 • мостови и тунелни съоръжения
 • промишлени комини

Предпочитани материали и системи за работа са:

 • високоякостни въглеродни нишки (тъкани или ламели)
 • високоякостни цимент-полимерни състави
 • епоксидни смоли
 • хидробластиране с налягане 500bar