Крайна защита на бетонови и метални конструкции

Покритията срещу карбонизация и агресивно въздействие на околната среда удължават живота на стоманобетоновите конструкции. Дървените и металните конструкции също се нуждаят от ефективни финишни покрития. Арес Инженеринг прилага дългогодишен опит и знания при изпълнение на защитни покрития на:

  • метални и дървени конструкции
  • видими бетони – защита от атмосферни влияния
  • тротоарни конзоли
  • резервоари за метан, пречиствателни станции
  • мостови и тунелни съоръжения

От 2003г. Арес Инженеринг прилага следните системи и материали:

  • хидробластиране с налягане 500bar
  • циментови, епоксидни и полиуретанови защитни покрития
  • корозионна защита на метални конструкции
  • водоотблъскващи импрегнатори за бетонни повърхности
  • химически устойчиви материали